Φιλοζωικός και Περιβαλλοντικός σύλλογος Καπανδριτίου-Πολυδενδρίου.

Ιδρύθηκε στις αρχές Μαρτίου του 2015, οπότε και πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συναντήσεις μας στο προσωπικό μου γραφείο. (του προέδρου της Κοινότητος Καπανδριτίου).

Περιέρχει δύο διαφορετικές δράσεις:

Η πρώτη δράση, αφορά στον φιλοζωϊκό τομέα.

Εκεί, προσπαθήσαμε ν’αξιοποιήσουμε τις μεμονωμένες προσπάθειες αρκετών φιλόζωων της περιοχής μας, οι οποίοι με δικά τους έξοδα, φρόντιζαν και περιέθαλπταν αδέσποτα και άρρωστα(τραυματισμένα) ζώα της ευρύτερης περιοχής.

Επίσης, είχαν αναλάβει και την σίτηση των αδέσποτων.

Η προσπάθειά μας αυτή, ευελπιστούσε (όπως και πραγματοποιήθηκε), σε μια πιο συντονισμένη ομαδική και αποτελεσματική δράση για την ανακούφιση και προστασία των αδέσποτων.

Κυρίως όμως θέλουμε , δίνοντας το παράδειγμα, να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη και κυρίως τις νέες γενιές, ώστε να υπάρξει μία μεγαλύτερη κινητοποίηση και ενδιαφέρον.

Η δεύτερη δράση, αφορά στο περιβαλλοντικό κομμάτι.

Σκοπός των περιβαλλοντικών δράσεων, είναι ν’αφυπνίσουμε την συνείδηση των κατοίκων της περιοχής μας, έτσι ώστε να γίνεται ανακύκλωση στην πηγή προέλευσης των αποριμμάτων, να υπάρχει μικρότερος όγκος σκουπιδιών και περισσότερο ανακυκλώσιμο υλικό.

Το πρώτο, ρυπαίνει το περιβάλλον, το δεύτερο επαναχρησιμοποιείται.

Αν ο κόσμος αποκτήσει περιβαλλοντική συνείδηση, θα μπορέσουμε ουσιαστικά να προστατεύσουμε την υγεία μας και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της ζωής μας.

Θα βλέπουμε έτσι, καθαρές πλατείες, πεζοδρόμια, δρόμους, δάση και ακτές, πράγμα το οποίο συντελεί στην βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου.

Θα πρέπει να καλλιεργηθεί η αντίληψη, πως οι παραπάνω χώροι, αποτελούν προέκταση του ίδιου μας του σπιτιού.

Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να μεταφερθεί στα νέα παιδιά, στις επόμενες γενιές που αποτελούν το μέλλον του τόπου και του πολιτισμού μας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, αγοράστηκαν δέκα κάδοι αποριμμάτων, 30 λίτρα έκαστος. Αφού τοποθετήθηκαν πλαστικοποιημένα αυτοκόλλητα που έδειχναν τα υλικά και τον τρόπο της ανακύκλωσης, τόσο πάνω στους κάδους, όσο και σε εμφανές σημείο κοντά σε αυτούς, οι κάδοι τοποθετήθηκαν σε όλα τα σχολεία και στα δημόσια κτίρια του Καπανδριτίου.

Επίσης, για την ενθάρρυνση αυτού του σκοπού, πραγματοποιούμε εθελοντικές δράσεις καθαρισμού, σχεδόν κάθε Σαββάτο, κατά την διάρκεια του μεγαλυτέρου μέρους του χρόνου. Σ

Στις δράσεις αυτές, συμμετέχουν εθελοντές όλων των ηλικιών, καθώς και μικρά παιδιά.

Έτσι λοιπόν, έχουν καταγραφεί έως τις 2 Σεπτεμβρίου του 2017,

37 διαφορετικές δράσεις, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Κάποιες δράσεις καθαρισμού πραγματοποιήθηκαν στις όχθες της λίμνης Μαραθώνα, μια εξ αυτών έγινε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Υπέρ των Ρεμμάτων Αττικής, τον Μάϊο του 2017.